Ако смятате, че почеркът ви е труден за четене, примери за руско писане от тази тема ще ви докажат, че грешите

Руският курсив изглежда като комбинация от почерк на лекарите и ръкописа на Войнич - и двамата по същество нечетливи и горди от него.